W ORTOGO udzielamy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Oferujemy specjalistyczne leczenie i porady naszego zespołu chirurgów, ortopedów, chirurgów naczyniowych, internistów, gastroenterologów, endokrynologów, neurochirurgów, dermatologów, diabetologów i innych specjalistów.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Udostępnienie dokumentacji pierwszorazowej w każdej formie jest bezpłatne.

 

Lp. Forma udostępniania dokumentacji Cena
1. Wyciąg lub odpisu dokumentacji medycznej 0,02 zł z strona A4
2. Kopia dokumentacji medycznej 0,02 zł z strona A4
3. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 0,02 zł z strona A4