Poradnia psychologiczna w OrtoGo Centrum Medyczne - Warszawa Wola
Specjalizacje

Psychologia

Psycholog i psychoterapeuta to specjaliści zajmujący się pomocą Pacjentowi, w zakresie uporania się z problemami natury psychologicznej. Pomoc psychologiczna ma na celu przywrócenie Pacjentowi dobrego samopoczucia i komfortu psychicznego. W OrtoGo Centrum Medyczne mogą Państwo skorzystać z usług zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Z jakimi problemami możesz zgłosić się do naszej Poradni Psychologicznej?

 • kryzys w związku,
 • zaburzenia w relacjach międzyludzkich,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia osobowości,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • stres,
 • kryzys życiowy,
 • kryzys zawodowy/wypalenie zawodowe,
 • problemy wychowawcze,
 • depresja,
 • lęki,
 • nerwica natręctw,
 • brak sensu życia,
 • problemy rodzinne,
 • zaburzenia nastroju,
 • myśli samobójcze.

Z jakimi problemami Twojego dziecka możesz zwrócić się do psychologa dziecięcego?

 • zaburzenia koncentracji,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności w komunikacji,
 • diagnoza funkcji poznawczych,
 • wsparcie emocjonalne dla dziecka i rodziców,
 • problemy wychowawcze,
 • trudności przedszkolne/szkolne.

Usługi w zakresie Poradni Psychologicznej w OrtoGo Centrum Medyczne:

Konsultacje psychologiczne dla dorosłych

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy, z której może skorzystać każdy, kto uważa, że takiej pomocy potrzebuje. Rozmowa z psychologiem pozwala na omówienie aktualnych problemów życiowych, rodzinnych lub emocjonalnych. Główną rolą psychologa nie jest rozwiązanie problemów Pacjenta, ale wysłuchanie go i zaproponowanie metody pracy nad ich rozwiązaniem. Podczas pierwszej konsultacji psychologicznej specjalista zbiera wywiad, dopytuje o objawy i problemy oraz stawia wstępną diagnozę lub jej hipotezy. Efektem konsultacji może być skierowanie do specjalisty odpowiadającemu danemu problemowi, skierowanie na testy psychometryczne, polecenie literatury, działań będących formą psychoedukacji lub kontynuacja wsparcia psychologicznego.

Konsultacje psychoterapeutyczne dla dorosłych

Psychoterapia dla dorosłych jest procesem leczenia depresji, stanów lękowych, problemów w relacjach i wszelkich zaburzeń psychicznych poprzez kontakt indywidualny z terapeutą. Jest także możliwością do wypracowywania zmian osobowościowych i budowania wglądu we własne stany psychiczne, co znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia Pacjenta.

Psychoterapia par

Terapia par jest skierowana dla osób pozostających w związkach małżeńskich, partnerskich, nieformalnych (w tym jednopłciowych). Głównym celem takiej terapii jest praca nad relacją partnerów i nad problemami jakie się w niej pojawiają. Psychoterapia daje możliwość nie tylko znalezienia źródła problemów w relacji, ale także wypracowania metod i narzędzi pozwalających parze na samodzielne rozwiązywanie występujących w przyszłości konfliktów.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzin jest szczególną formą terapii, która angażuje wszystkich członków rodziny. Dzięki takim spotkaniom, możliwe są zmiany w całym systemie rodzinnym co sprzyja utrzymywaniu zmian wypracowanych w procesie terapii. Spotkania rodzinne umożliwiają konfrontowanie różnych perspektyw co umożliwia wypracowywanie odpowiedniej komunikacji.

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Na pierwszą konsultację zapraszamy wyłącznie rodziców/opiekunów. Podczas wizyty omawiane są trudności jakich doświadcza dziecko oraz jego rodzina. Psycholog omawia z rodzicem proces rozwoju dziecka, a na kolejnych spotkaniach dokonuje obserwacji zachowania dziecka korzystając z wybranych metod diagnostycznych. Spotkania dotyczą dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Konsultacje psychologiczne dla młodzieży to forma nauki wzmacniania pozytywnych stron i pomoc w redukcji niechcianych, problematycznych zachowań.

Konsultacje wychowawcze

Na konsultacje wychowawcze zapraszamy samych rodziców/opiekunów. Spotkania skupiają się na omówieniu zgłoszonych trudności, przyjrzenia się im z perspektywy potrzeb i emocji dziecka. Konsultacje wychowawcze z psychologiem polegają na rozmowie obejmującej podstawy rozumienia dziecka, jego potrzeb, emocji oraz czynników, od których zależy jego rozwój i zachowanie na co dzień. Zapewniają efektywną pomoc w rozwiązywaniu problemowych zachowań dzieci i młodzieży.

Diagnoza rozwoju małego dziecka

Pacjentów pierwszorazowych prosimy o zapisanie się w pierwszej kolejności na konsultację psychologiczną dla dzieci i młodzieży (na pierwsze spotkanie zapraszamy wyłącznie rodziców/opiekunów). Następnie przeprowadzone zostanie badanie, mające na celu określenie osiągnięć rozwojowych dziecka na tle jego rówieśników. Podczas spotkań (od 2 do 3) psycholog dokonuje dokładnej obserwacji zachowania dziecka. Celem jest dokładna diagnoza rodzaju i zakresu trudności rozwojowych, jakich doświadcza dziecko. Badanie dotyczy dzieci do 3 roku życia.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w rozwoju

Zajęcia terapeutyczne mają na celu wspieranie rozwoju dziecka, w obszarach w których doświadcza ono trudności. Spotkania nie są psychoterapią dzieci i młodzieży. Podczas zajęć dziecko ma szansę rozwijać między innymi: umiejętności wzrokowo-przestrzenne, skupienie uwagi, rozumowanie logiczne, rozpoznawanie i rozumienie emocji.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z elementami treningu umiejętności społecznych

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, których celem jest poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych oraz zmiana zachowań nieakceptowanych na akceptowane społecznie. Terapia jest realizowana w formie zajęć indywidualnych i ma na celu poprawę kompetencji społecznych, komunikacyjnych, a także emocjonalnych, uwzględniając przy tym poczucie tożsamości dzieci i umiejętności poznawcze.

Narzędzia diagnozy klinicznej:

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

SCID-5-PD – test psychologiczny przeznaczony do badania osób dorosłych. Służący do diagnozy 10 zaburzeń osobowości:

 • unikowego,
 • zależnego,
 • obsesyjno-kompulsywnego,
 • paranoicznego,
 • schizotypowego,
 • schizoidalnego,
 • histrionicznego,
 • narcystycznego,
 • typu borderline (granicznego),
 • antyspołecznego.

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI-2) to test psychologiczny, który ocenia szczegółowo cechy osobowości i psychopatologię. Przeznaczony jest przede wszystkim do badania osób, które odczuwają trudności związane ze zdrowiem psychicznym lub mają inne problemy kliniczne.

Test w kierunku ADHD dla dorosłych

DIVA-5 – to główny wywiad diagnostyczny służący do zdiagnozowania Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u osób dorosłych. Narzędzie skupia się również na wydarzeniach, które miały miejsce w dzieciństwie Pacjenta, ponieważ dysfunkcje zachowania w ADHD towarzyszą od najmłodszych lat.

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) to specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji. Jest powszechnie stosowany na całym świecie. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2 do 69 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Badanie polega na wykonaniu różnych zadań mających na celu ocenę umiejętności i predyspozycji poznawczych osoby badanej. Test stosowany jest tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami - 22 100 45 20.

Koszt konsultacji z zakresu psychologii oraz innych usług sprawdzisz w naszym cenniku.

Osoba ikona
Wszyscy lekarze
Logo OrtoGo
OrtoGo Centrum Medyczne
Kalendarz ikona
Umów wizytę
Telefon ikona
22 100 45 20

Ostatnie wpisy na blogu

17 maja 2022#Zdrowie

Terapia Goldic® – leczenie w ortopedii i kontuzjach sportowych, film z zabiegu

11 kwietnia 2022#Zdrowie

Choroba Parkinsona – objawy, przyczyny, diagnoza, leczenie

28 lutego 2022#Zdrowie

Wpływ pracy zdalnej i nieprawidłowej masy ciała na bóle kręgosłupa wśród Polaków

03 lutego 2022#Bez kategorii

OrtoGo Centrum Medyczne Wola – poznaj nas bliżej

Strzałka ikona
Odwiedź blog

Potrzebujesz pomocy w
doborze lekarza?

Nie wiesz, który specjalista będzie odpowiedni dla Ciebie?
Zostaw numer telefonu, a nasi pracownicy skontaktują się z Tobą.

Pliki cookies na ortogo.pl

Używamy plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej zgodnie z zasadami opisanymi w naszej polityce cookies.

Ustawienia preferencji plików cookies:

Niezbędne, funkcjonalne cookies
Zawsze Włączone
Wydajnościowe cookies
Marketingowe cookies