Ukraina flaga
Zostaliśmy członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej! Zapraszamy obywateli Ukrainy.

Centra Medyczne OrtoGo
w Warszawie i Płocku

Oferujemy specjalistyczne leczenie i porady naszego zespołu chirurgów, ortopedów, chirurgów naczyniowych, internistów, gastroenterologów, endokrynologów, neurochirurgów, dermatologów, diabetologów, chirurgów plastycznych, urologów i innych specjalistów.

Centrum Regeneracji Stawów
Centrum Regeneracji Stawów
Tekst ikona
Zobacz więcej