Poradnia psychologiczna w OrtoGo Centrum Medyczne - Warszawa i Płock
#Zdrowie
02 grudnia 2021

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

W dzisiejszych czasach możemy cieszyć coraz większą dostępnością usług wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów. W naszej nowej przychodzi OrtoGo Centrum Medyczne Wola rozszerzyliśmy wachlarz naszych usług o pomoc w zakresie higieny zdrowia psychicznego. Na naszych Pacjentów czeka starannie przygotowany gabinet, w którym mogą Państwo skorzystać z pomocy specjalisty.

Kiedy poznać, że potrzebujesz kontaktu ze specjalistą? Jeśli odczuwasz trudności w regulacji emocji, nie umiesz poradzić sobie w sytuacjach stresowych, masz trudności w kontaktach społecznych i komunikacji, problemy z asertywnością lub doświadczasz innych objawów sugerujących zaburzenia zdrowia psychicznego – konieczny jest kontakt ze specjalistą.

Pomoc psychologiczna w OrtoGo Centrum Medyczne to nie tylko konsultacje psychologiczne i psychoterapia dorosłych, ale również rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, całych rodzin i par. Poniżej przygotowaliśmy opis wszystkich wprowadzonych przez nas usług, który pomoże Ci poczuć się bezpieczniej i zdecydować, czy potrzebujesz pomocy.

Konsultacja psychologiczna dla dorosłych

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy, z której może skorzystać każdy, kto uważa, że takiej pomocy potrzebuje. Rozmowa z psychologiem pozwala na omówienie aktualnych problemów życiowych, rodzinnych lub emocjonalnych. Główną rolą psychologa nie jest rozwiązanie problemów Pacjenta, ale wysłuchanie go i zaproponowanie metody pracy nad ich rozwiązaniem. Podczas pierwszej konsultacji psychologicznej specjalista zbiera wywiad, dopytuje o objawy i problemy oraz stawia wstępną diagnozę lub jej hipotezy. Efektem konsultacji może być skierowanie do specjalisty odpowiadającemu danemu problemowi, skierowanie na testy psychometryczne, polecenie literatury, działań będących formą psychoedukacji lub kontynuacja wsparcia psychologicznego. 

Psychoterapia dla dorosłych

Psychoterapia dla dorosłych jest procesem leczenia depresji, stanów lękowych, problemów w relacjach i wszelkich zaburzeń psychicznych poprzez kontakt indywidualny z terapeutą. Jest także możliwością do wypracowywania zmian osobowościowych i budowania wglądu we własne stany psychiczne, co znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia Pacjenta.

Konsultacja psychologiczna dla dzieci

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Na pierwszą konsultację zapraszamy wyłącznie rodziców/opiekunów. Podczas wizyty omawiane są trudności jakich doświadcza dziecko oraz jego rodzina. Psycholog omawia z rodzicem proces rozwoju dziecka, a na kolejnych spotkaniach dokonuje obserwacji zachowania dziecka korzystając z wybranych metod diagnostycznych. Spotkania dotyczą dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Konsultacje psychologiczne dla młodzieży to forma nauki wzmacniania pozytywnych stron i pomoc w redukcji niechcianych, problematycznych zachowań.

Konsultacja wychowawcza dla rodziców

Konsultacja wychowawcza dla rodziców

Na konsultacje wychowawcze zapraszamy samych rodziców/opiekunów. Spotkania skupiają się na omówieniu zgłoszonych trudności, przyjrzenia się im z perspektywy potrzeb i emocji dziecka. Konsultacje wychowawcze z psychologiem polegają na rozmowie obejmującej podstawy rozumienia dziecka, jego potrzeb, emocji oraz czynników, od których zależy jego rozwój i zachowanie na co dzień. Zapewniają efektywną pomoc w rozwiązywaniu problemowych zachowań dzieci i młodzieży.

Dziecko na wizycie u psychologa

Diagnoza rozwoju małego dziecka

Pacjentów pierwszorazowych prosimy o zapisanie się w pierwszej kolejności na konsultację psychologiczną dla dzieci i młodzieży (na pierwsze spotkanie zapraszamy wyłącznie rodziców/opiekunów). Następnie przeprowadzone zostanie badanie, mające na celu określenie osiągnięć rozwojowych dziecka na tle jego rówieśników. Podczas spotkań (od 2 do 3) psycholog dokonuje dokładnej obserwacji zachowania dziecka. Celem jest dokładna diagnoza rodzaju i zakresu trudności rozwojowych, jakich doświadcza dziecko. Badanie dotyczy dzieci do 3 roku życia.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w rozwoju

Zajęcia terapeutyczne mają na celu wspieranie rozwoju dziecka, w obszarach w których doświadcza ono trudności. Spotkania nie są psychoterapią dzieci i młodzieży. Podczas zajęć dziecko ma szansę rozwijać między innymi: umiejętności wzrokowo-przestrzenne, skupienie uwagi, rozumowanie logiczne, rozpoznawanie i rozumienie emocji.

Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z elementami treningu umiejętności społecznych

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, których celem jest poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych oraz zmiana zachowań nieakceptowanych na akceptowane społecznie. Terapia jest realizowana w formie zajęć indywidualnych i ma na celu poprawę kompetencji społecznych, komunikacyjnych, a także emocjonalnych, uwzględniając przy tym poczucie tożsamości dzieci i umiejętności poznawcze.

Para na wizycie u psychoterapeuty

Psychoterapia par

Terapia par jest skierowana dla osób pozostających w związkach małżeńskich, partnerskich, nieformalnych (w tym jednopłciowych). Głównym celem takiej terapii jest praca nad relacją partnerów i nad problemami jakie się w niej pojawiają. Psychoterapia daje możliwość nie tylko znalezienia źródła problemów w relacji, ale także wypracowania metod i narzędzi pozwalających parze na samodzielne rozwiązywanie występujących w przyszłości konfliktów.

Rodzinna konsultacja psychoterapeutyczna

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzin jest szczególną formą terapii, która angażuje wszystkich członków rodziny. Dzięki takim spotkaniom, możliwe są zmiany w całym systemie rodzinnym co sprzyja utrzymywaniu zmian wypracowanych w procesie terapii. Spotkania rodzinne umożliwiają konfrontowanie różnych perspektyw co umożliwia wypracowywanie odpowiedniej komunikacji.

Narzędzia diagnozy klinicznej

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

SCID-5-PD – test psychologiczny przeznaczony do badania osób dorosłych. Służący do diagnozy 10 zaburzeń osobowości: 

  • unikowego, 
  • zależnego, 
  • obsesyjno-kompulsywnego, 
  • paranoicznego, 
  • schizotypowego, 
  • schizoidalnego, 
  • histrionicznego, 
  • narcystycznego, 
  • typu borderline (granicznego),
  • antyspołecznego. 

Dzięki temu można określić odpowiedni nurt terapeutyczny dla Pacjenta, który zmaga się z problemami na przestrzeni wielu lat.

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI-2) to test psychologiczny, który ocenia szczegółowo cechy osobowości i psychopatologię. Przeznaczony jest przede wszystkim do badania osób, które odczuwają trudności związane ze zdrowiem psychicznym lub mają inne problemy kliniczne.

Skala Inteligencji Stanford-Binet SB5

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) to specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji. Jest powszechnie stosowany na całym świecie. Test odpowiedni dla badanych w wieku od 2 do 69 lat (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Badanie polega na wykonaniu różnych zadań mających na celu ocenę umiejętności i predyspozycji poznawczych osoby badanej. Test stosowany jest tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Test w kierunku ADHD dla dorosłych -DIVA-5

DIVA-5 – to główny wywiad diagnostyczny służący do zdiagnozowania Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u osób dorosłych. Narzędzie skupia się również na wydarzeniach, które miały miejsce w dzieciństwie Pacjenta, ponieważ dysfunkcje zachowania w ADHD towarzyszą od najmłodszych lat.

Aby poznać cennik wszystkich usług – kliknij tutaj.

Na wizytę u specjalisty możesz umówić się telefonicznie dzwoniąc pod numer (22) 100 45 20 lub skorzystać z zapisu poprzez portal ZnanyLekarz.

OrtoGo Centrum Medyczne Wola

ul. Wschowska 8 (budynek EQ²)

01-239 Warszawa

Ostatnie wpisy na blogu

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi?
12 czerwca 2024#Porady

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi?

Malaria – Jak przebiega choroba i jak się zabezpieczyć?
06 czerwca 2024#Bez kategorii

Malaria – Jak przebiega choroba i jak się zabezpieczyć?

Na jakie choroby tropikalne trzeba się zaszczepić przed wakacjami?
30 maja 2024#Porady

Na jakie choroby tropikalne trzeba się zaszczepić przed wakacjami?

Czym jest bielactwo? Diagnostyka, objawy i sposoby leczenia
21 maja 2024#Zdrowie

Czym jest bielactwo? Diagnostyka, objawy i sposoby leczenia

Strzałka ikona
Odwiedź blog

Potrzebujesz pomocy w
doborze lekarza?

Nie wiesz, który specjalista będzie odpowiedni dla Ciebie?
Zostaw numer telefonu, a nasi pracownicy skontaktują się z Tobą.

Pliki cookies na ortogo.pl

Używamy plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej zgodnie z zasadami opisanymi w naszej polityce cookies.

Ustawienia preferencji plików cookies:

Niezbędne, funkcjonalne cookies
Zawsze Włączone
Wydajnościowe cookies
Marketingowe cookies